Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2019 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.02.2020 Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Pędzewie Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 04.02.2020 Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 04.02.2020 Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.02.2020 Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Rozgartach Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie nr 44a/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 264/3 położonej w miejscowości Pędzewo z gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzeni konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
Akty prawne 11.12.2019 Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 78/1 położoną w Czarnowie Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za rok 2018 Szczegóły