Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2019 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania Klubowi „Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk” dotacji celowej na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 4 na działce o nr ew. 449/11 w miejscowości Rzęczkowo wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji w sprawie zaopiniowania wniosku klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu zlokalizowanego w budynku nr 24 na działce o nr ewid. 84/1 w miejscowości Zarośle Cienkie w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych jako działki 218/5 i 214 położonych w miejscowości Zławieś Wielka z gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 242/5 położonej w miejscowości Zławieś Wielka do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły