Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2019 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.02.2020 Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu zlokalizowanego w budynku nr 24 na działce o nr ewid. 84/1 w miejscowości Zarośle Cienkie w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych jako działki 218/5 i 214 położonych w miejscowości Zławieś Wielka z gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 242/5 położonej w miejscowości Zławieś Wielka do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 października 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „Kobra 19 – Powiat Toruński” w ramach wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego. Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie opracowania planów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 480/7 położonej w miejscowości Czarne Błoto do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2019 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły