Zarzadzenia zewnetrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2018 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2017 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz infromacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2018 roku. Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 613/3 położonej w miejscowości Rzęczkowo do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i położonych w miejscowościach Gutowo i Siemoń Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości oznaczonej nr działki 283/5 o pow. 0,0926 ha położonej w Złejwsi Wielkiej stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka w zamian za zwolnienie z długu Szczegóły
Akty prawne 19.02.2018 Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 19.02.2018 Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 54/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Zławieś Wielka i jej jednostkach budżetowych Szczegóły
Akty prawne 19.02.2018 Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Czarnowie Szczegóły
Akty prawne 19.02.2018 Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Górsku Szczegóły