Zarzadzenia zewnetrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2018 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2019 Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.01.2019 Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Małej Szczegóły
Akty prawne 28.01.2019 Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 78/1 położoną w Czarnowie Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Czarnym Błocie Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli Szczegóły