Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2017 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 127/6 położonej w miejscowości Stary Toruń do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 127/6 położonej w miejscowości Stary Toruń do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 37/18 położonej w miejscowości Czarne Błoto do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.03.2017 Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 37/18 położonej w miejscowości Czarne Błoto do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Niepublicznym „Jagoda”. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Górsku Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś wielka na lata 2011-2030 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 159/1 położonej w Złejwsi Małej Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi Priorytetowe 3, działanie 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi Priorytetowe 3, działanie 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś wielka na lata 2011-2030 Szczegóły