Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2017 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.10.2017 Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 Zarządzenie nr 62/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 23.10.2017 Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2017 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Cegielniku Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2030 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej i udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.10.2017 Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemoniu i udzielenie pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.10.2017 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku i udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 r. Szczegóły