Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2017 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.09.2018 Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Toporzyszku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka oraz projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Pędzewie Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego „Wisła 17″ Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Czarnym Błocie Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Czarnowie Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły