Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2016 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 marca 2016 w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomości stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczone nr działki 533 i 3/12 położone w Pędzewie Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Łążynie. Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych. Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Łążynie Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Zławieś Wielka w 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rzęczkowie Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lutego 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lutego 2016 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rozgartach Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w roku 2016 Szczegóły