Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2016 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.06.2016 Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 maja 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 maja 2016 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 maja 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Rozgartach Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie organizacji i przeprowadzenia wiosennego przeglądu stanu ochrony p.poż. na terenie gminy Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 marca 2016 w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 marca 2016 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 marca 2016 w sprawie określenia ostatecznej wysokości dotacji przysługującej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 marca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie Szczegóły