Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2016 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ostatecznej wysokości dotacji przysługującej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie oraz załącznik do zarządzenia w sprawie zasad kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Zławieś Wielka, a „Marwit” Spółka z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej położonych w Złejwsi Wielkiej, Pędzeiwe Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Zławieś Wielka i jej jednostkach budżetowych Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 października 2016 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 160 położonej w Złejwsi Małej Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 11.10.2016 Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 września 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie 45/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rzęczowie Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżet Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2016 rok, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Szczegóły