Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2017 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.02.2018 Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 września 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 25.10.2017 Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 25.10.2017 Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w OSP Łążyn. Szczegóły
Akty prawne 24.10.2017 Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia służby stałego dyżuru Wójta Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 24.10.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 24.10.2017 Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Górsku za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Szczegóły