Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2020 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.02.2021 Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia i przekazania pomieszczeń przychodni w Górsku, Rzęczkowie i Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 25.02.2021 Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 grudnia w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Szczegóły
Akty prawne 25.02.2021 Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 25.02.2021 Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Zławieś Wielka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Szczegóły
Akty prawne 25.02.2021 Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 24.02.2021 Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie Regulaminu Kontroli wejść do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 24.02.2021 Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 24.02.2021 Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności Szczegóły
Akty prawne 24.02.2021 Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2003 Wójta Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 10 listopada 2003 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej). Szczegóły
Akty prawne 24.02.2021 Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2021 Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2021 Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Dom Kultury w Górsku za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 27.11.2020 Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 10 listopada 2033 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły