Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2020 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły