Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2019 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych. Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2003 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych i wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i załatwiania rozstrzygania spraw. Szczegóły