Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2018 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.02.2018 Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej” Szczegóły