Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2018 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2018 Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii specjalnej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 września 2018 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowch Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Domu Kultury w Górsku za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych oraz wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2018 Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) Szczegóły