Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2016 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. gospodarki gruntami Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Zarządzenie 14/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Zarządzenie 13/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 06.10.2016 Zarządzenie 12/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 września 2016 r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 06.10.2016 Zarządzenie 11/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Zarządzenie 10/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Szczegóły