Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2021 Realizacja zadania Unieszkodliwianie odpadów zawierający azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka – zapytanie ofertowe Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 „Budowa miejsca rekreacji w Górsku” Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Dowożenie dzieci do szkół Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 BIEŻĄCA OBSŁUGA GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań ) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP 34.271.14.2019 „Ochrona fizyczna mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprezy masowej artystyczno – rozrywkowej Dożynki Gminne 2019” Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Zamówienie na zakup wibrafonu do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Zakup fortepianu wraz dostawą do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku (ul. Szkolna 2). Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Zapytanie ofertowe w ramach sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 30.05.2017 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA DOSTAWY DESTRUKTU ASFALTOWEGO WRAZ Z TRANSPORTEM Szczegóły