Wybory samorządowe 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.08.2018 OBWIESZCZENIE Starosty Toruńskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 6 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Uchwała nr XL/278/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych. Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących JST w kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Szczegóły