Wybory samorządowe 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.10.2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zławieś Wielka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zławieś Wielka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zławieś Wielka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Informacja dla komitetów wyborczych o terminie i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Informacja gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r.w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Szczegóły