Urząd Stanu Cywilnego

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2019 Zgłoszenie urodzenia dziecka Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zgłoszenie zgonu Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zawarcie małżeństwa Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Uzyskanie odpisu aktu cywilnego lub zaświadczenia Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wpisanie do księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Szczegóły