Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/228/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/227/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy o dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/226/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/225/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii o sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/224/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/223/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/222/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gutowo i Zławieś Mała Szczegóły
Akty prawne 09.06.2021 Uchwała nr XXX/221/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 09.06.2021 Uchwała nr XXX/220/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/219/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/218/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Zławieś Wielka, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/217/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/216/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/215/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/214/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka Szczegóły