Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/238/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/237/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górsk, Przysiek, Zławieś Mała Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/235/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/234/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok. Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/233/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/232/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/231/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/230/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zławieś Wielka wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/228/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/227/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy o dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/226/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/225/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii o sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/224/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły