Strategie, Programy, Plany

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2019 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Uchwała nr XXVII/175/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2016 Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2020 Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 Uchwała nr XXXV/255/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Zławieś Wielka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka na lata 2014-2018 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2016 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Statuty sołectw Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Program współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zławieś Wielka na lata 2007 – 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Strategia Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2008-2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Rejestr Instytucji Kultury Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2016. Szczegóły