Strategie, Programy, Plany

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.06.2021 Uchwała nr XXX/223/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/217/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/213/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXVIII/211/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2021” Szczegóły
Akty prawne 10.02.2021 Uchwała nr XXV/193/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Zławieś Wielka na lata 2021-2025 Szczegóły
Akty prawne 10.02.2021 Uchwała nr XXV/192/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 18.01.2021 Uchwała nr XXIV/183/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś WIelka na lata 2020-2022 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przecidziałania Narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Uchwała nr XLVIII/333/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 Szczegóły