Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.11.2020 Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Szczegóły
Artykuł 03.11.2020 Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Szczegóły
Artykuł 03.11.2020 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem” Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Wniosek o świadczenie wychowawcze „500+” Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zaświadczenie uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Specjalny zasiłek opiekuńczy Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Świadczenie pielęgnacyjne Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zasiłek pielęgnacyjny Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Fundusz alimentacyjny Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wniosek o Kartę Dużej Rodziny Szczegóły