Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.06.2021 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Szczegóły
Artykuł 01.02.2021 Wydawanie zaświadczenia o rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Nadanie nazwy ulicy Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Odbiór zjazdu z drogi gminnej Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Wycinka drzew Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Wydawanie warunków na budowę sieci i przyłączy wod -kan Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nieposiadaniu/ gospodarstwa rolnego Szczegóły