Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.09.2016 Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 15.09.2016 Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 246/31 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w zachodniej części miejscowości Czarnowo – Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 498 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała XX/117/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej i północno zachodniej części miejscowości Czarne Błoto – Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała XX/116/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Wykaz obowiązujących planów miejscowych Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 O decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 O planie miejscowym Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 O planowaniu przestrzennym Szczegóły