Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała nr XXXV/231/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 Uchwała nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto, Toporzysko oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 256/2 oraz 260 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w północnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Uchwała nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w: południowo wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, centralnej części miejscowości Górsk, centralnej części miejscowości Gutowo, wschodniej części miejscowości Rozgarty, południowo zachodniej części miejscowości Rzęczkowo, centralnej i zachodniej części miejscowości Stary Toruń, południowej części miejscowości Zarośle Cienkie, północno zachodniej części miejscowości Zławieś Mała, centralnej i zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części zachodniej i części wschodniej miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVII/176/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły