Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części). Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/302/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/301/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej i zachodniej części miejscowości Toporzysko oraz w zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/300/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 269 i 268/4 położonych w miejscowości Pędzewo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 25.07.2018 Uchwała nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 269 i 268/4 położonych w miejscowości Pędzewo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej i zachodniej części miejscowości Toporzysko oraz w zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 269 i 268/4 położonych w miejscowości Pędzewo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej i zachodniej części miejscowości Toporzysko oraz w zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części). Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XLII/289/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XLII/288/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 303 położonej w miejscowości Siemoń – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XLII/287/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły