Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała nr XLVII/328/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto, Toporzysko oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała nr XLVII/327/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała nr XLVII/326/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.10.2018 Uchwała nr XLVI/316/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.10.2018 Uchwała nr XLVI/315/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.10.2018 Uchwała nr XLVI/314/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.10.2018 Uchwała nr XLVI/313/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części). Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/302/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina Zławieś Wielka Szczegóły