Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Czarne Błoto oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 27.03.2020 Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko. Szczegóły
Akty prawne 19.03.2020 Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 17.03.2020 Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 12.03.2020 Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 23-24 położonych w miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 269 i 268/4 położonych w miejscowości Pędzewo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała nr IV/47/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina Zławieś Wielka Szczegóły