Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/238/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/215/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/214/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 18.01.2021 Uchwała nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Uchwała nr XXIII/174/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Uchwała nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Uchwała nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/145/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Czarne Błoto oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/144/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/143/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły