Otwarte konkursy ofert

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2021 Zarządzenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2021 rok Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 06.04.2021 Zarządzenie nr 12/2021 Wójta gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 05.02.2021 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 05.02.2021 ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Wójt Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Informacja o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Szczegóły
Akty prawne 25.03.2020 Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku Szczegóły