Odpady Komunalne – druki

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.02.2021 Uchwała nr XXVII/205/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Usługa dodatkowa odbioru odpadów budowlanych Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły