Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.01.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Obwieszenie o terminie opisu i szacowania wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Czarne Błoto, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 166/8 Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Obwieszenie o terminie opisu i szacowania wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Czarne Błoto, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 166/11 Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.29.2018 z dnia 25 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.39.2018 z dnia 25 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.6.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.5.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.15.2018 z dnia 16 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.36.2018 z dnia 15 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.31.2018 z dnia 15 stycznia 2019 r. Szczegóły