Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.5.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.4.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych rowów infiltracyjnych, w tym jednego z przepustem oraz koryt infiltracyjnych wypełnionych substratem podczyszczającym w m. Czarnowo i Solec Kujawski, przebudowę urządzenia wodnego rowu przydrożnego polegającą na przebudowie przepustu P1 w m. Solec Kujawski oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru sołtysa. Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.10.2019 z dnia 27 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej centralnej części w miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej centralnej części w miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.12.2019 z dnia 21 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.6.2019 z dnia 14 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.5.2019 z dnia 14 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.2.2019 z dnia 14 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.1.2019 z dnia 14 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Lista odmian zalecanych do uprawy na rok 2019 w województwie kujawsko – pomorskim Szczegóły