Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.5.2019 z dnia 14 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.2.2019 z dnia 14 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.1.2019 z dnia 14 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Lista odmian zalecanych do uprawy na rok 2019 w województwie kujawsko – pomorskim Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Zawiadomienie znak BD.6730.17.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.1.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.10.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.9.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.8.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 23-24 położonych w miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 23-24 położonych w miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły