Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części zachodniej i części wschodniej miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części zachodniej i części wschodniej miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w: południowo-wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, centralnej części miejscowości Górsk, centralnej części miejscowości Gutowo, wschodniej części miejscowości Rozgarty, południowo-zachodniej części miejscowości Rzęczkowo, centralnej i zachodniej części miejscowości Stary Toruń, południowej części miejscowości Zarośle Cienkie, północno-zachodniej części miejscowości Zławieś Mała, centralnej i zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w: południowo-wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, centralnej części miejscowości Górsk, centralnej części miejscowości Gutowo, wschodniej części miejscowości Rozgarty, południowo-zachodniej części miejscowości Rzęczkowo, centralnej i zachodniej części miejscowości Stary Toruń, południowej części miejscowości Zarośle Cienkie, północno-zachodniej części miejscowości Zławieś Mała, centralnej i zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Obwieszczenie RL.6220.6.6.2016 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły w km 759+550 ÷ 759+850 przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 303 w obrębie ewidencyjnym Toporzysko, gm. Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Obwieszczenie RL.6220.6.4.2016 o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły w km 759+550 ÷ 759+850 przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 303, obręb ewidencyjny Toporzysko Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu Rzęczkowo, dz. nr 3133/1 i 3134/1 Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 przebudowy dróg powiatowych 2003C i 2015C (Siemoń, Łążyn, Wybcz) Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. „Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno – inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 OBWIESZCZENIE RL.6220.4.4.2016 o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej ( dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Obwieszczenie WOO.4202.1.2015.KŚ.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Obwieszczenie WOO.4202.1.2015.KŚ.28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo) Szczegóły