Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w północnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w północnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa odcinka sieci gazowej Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Czarne Błoto i Gutowo. Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łążyn Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Oferta realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły