Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej mienie komunalne gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Obwieszczenie nr BD.6733.8.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie budowy oświetlenia chodnika przy drodze krajowej nr 80 na działkach nr 3235/6 i 3235/7 w m. Górsk Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Obwieszczenie nr BD.6733.7.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia 15kV, budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 36/1, 36/3, 36/4, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11 w m. Rozgarty Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Obwieszczenie nr BD.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie budowy oświetlenia chodnika na dz. 191/2 w m. Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Obwieszczenia RL.6220.6.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – Budowa przedszkola na działce nr 207/36, Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie BD.6733.14.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa linii kablowej nn w m. Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/16 położonej w miejscowości Czarnowo– gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/16 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 256/2 oraz 260 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 256/2 oraz 260 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Ogłoszenie o sprzedaży lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Obwieszczenie RL.6220.3.2017 o umorzeniu postępowania – Budowa osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 156/9 w m. Zarośle Cienkie Szczegóły