Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Obwieszczenie BD.6733.9.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa oświetlenia wjazdu na parking przy świetlicy na terenie miejscowości Zaroślu Cienkim. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Obwieszczenie BD. 6733.8.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowia oświetlenia chodnika przy drodze krajowej nr 80 na terenie miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Obwieszczenie BD.6733.5.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa oświetlenia chodnika, działka nr 191/2 Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 28.03.2017 Obwieszczenie BD.6733.4.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji cel publicznego – Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej na dz. nr 89 i 90 Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 28.03.2017 Obwieszczenie RL.6220.3.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 156/9 w m. Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Obwieszczenie BD.6733.34.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Obwieszczenie BD.6733.3.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa przewodu tłocznego Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Obwieszczenie RL.6220.1.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa ścieżki rowerowej Toruń – Górsk. Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 Obwieszczenie BD.6733.3.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn i Rzęczkowo. Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Obwieszczenie RL.6220.7.7.2016 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249. Szczegóły