Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2017 Ogłoszenie nr 500012137-N-2017 z dnia 11-08-2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dowożenie dzieci do szkół Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Obwieszczenie o trzeciej licytacji nieruchomości położonej w Górsku gm. Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Obwieszczenie o trzeciej licytacji nieruchomości położonej w Górsku gm. Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Ogłoszenie 500005221-N-2017 z dnia 26-07-2017 r. o zamiarze zawarcia umowy Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla odcinka 3 – uzupełnienie o działkę 96/7 i zmiana powierzchni dla działki 97/2 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Decyzja BD.6733.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia wjazdu na parking przy świetlicy i plac na dz. 65/3 w m. Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Obwieszczenie BD.6733.12.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie budowy linii kablowej nn na dz. 341/10, 341/12, 552 w m. Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły