Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/16 położonej w miejscowości Czarnowo– gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/16 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 256/2 oraz 260 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 256/2 oraz 260 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Ogłoszenie o sprzedaży lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Obwieszczenie RL.6220.3.2017 o umorzeniu postępowania – Budowa osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 156/9 w m. Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Pędzewie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 3/8 Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Obwieszczenie BD.6733.10.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – powiązanie odcinków SN relacji Toruń Przysiek – Czarne Błoto i GZP Toruń Przysiek – Siemoń Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Obwieszczenia BD.6733.35.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej – Łążyn, działka nr 13 Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Obwieszczenie RL.6220.6.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa przedszkola, działka nr 207/36 Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Obwieszczenie RL.6220.7.8.2017 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249. Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Obwieszczenie RL.6220.5.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa 42 budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej na działkach nr 381 i 383 Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Obwieszczenie BD.6733.2.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa zbiornika p.poż. oraz dojazdu do zbiornika o. poż., dz. nr 3211/14, Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Obwieszczenie BD.6733.1.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, dz. nr 74, Rozgarty Szczegóły