Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej nn w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz z przebudową istniejącej linii kablowej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej Toruń-Górsk” Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 23-24 położonych w miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej NN w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie harcówki na działce o nr ewid. 3/1 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 15.12.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 28.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kv na dz. 143/11, 3232/9, 3232/10 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Decyzja celu publicznego polegająca na rozbudowie przychodni zdrowia o przychodnie rehabilitacyjną na działce nr 58/3 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego w miejscowości Górsk na części działki nr 19/11 Szczegóły