Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2017 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończenia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego na dz. 19/11 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku przychodni zdrowia w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. 158 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Sołecka w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Toruń-Górsk Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-dśI.4202.7.2017.ADK.6 Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej ul. Sołecka w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 02.11.2017 r. dotyczące przedsięwzięcia „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Gudziądz Węgrowo” Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 02.11.2017 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla dz. 19/11 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Informacja o możliwości dostarczenia do Starosty Toruńskiego oświadczeń o powstałych szkodach na gruntach leśnych w skutek nawałnic Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły