Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.10.2017 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 126/1, 127/2 w miejscowości Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Toruń – Górsk Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku przychodni zdrowia o przychodnię rehabilitacyjną wraz z przebudową infrastruktury technicznej i układu drogowego w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na dz. 103, 112 w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2017 r. o wydaniu postanowienia znak WIR.II.747.14.2017.AK o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto, Toporzysko oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto, Toporzysko oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2017 r. o wydaniu postanowienia znak WIR.II.747.14.2017.AK Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 5/2017 znak WIR.II.747.14.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” (Gmina Zławieś Wielka, gmina Dąbrowa Chełmińska) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasieniec – Grudziądz” Szczegóły