Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na części działki o nr 19/11 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Obwieszczenie Nr GG.6840.1.2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11.12.2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej na działkach o nr ewid. 301 (obr. Gutowo), 125 (obr. Górsk), 492 i 489/1 (obr. Czarne Błoto), 8/3 i 8/4 (obr. Rozgarty), 260/2 i 262/1 (obr. Stary Toruń) Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.3.6620.12.2017.PK.3 DLI.3.6620.13.2017.PK.3 Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działce nr 19/11 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na działce nr 19/11 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończenia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego na dz. 19/11 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku przychodni zdrowia w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. 158 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Sołecka w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Toruń-Górsk Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły