Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części). Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.10.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w miejscowościach Pędzewo, Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Gutowo Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej NN w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na dz. o nr ewid. 416/12 w m. Górsk Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągów z przyłączami w m. Rozgarty i Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły