Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.03.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania stołówki w budynku ODR na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Przysiek Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza kablowego nn wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej nn w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz z przebudową istniejącej linii kablowej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej Toruń-Górsk” Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 23-24 położonych w miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej NN w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły