Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej NN w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegająca na budowie sieci energetycznej – linii kablowej SN 15 kV w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące wydania decyzji DLI.3.6620.14.2017.ML.9 dotyczącej inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły