Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.09.2019 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.15.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.20.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.18.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.23.2019 z dnia 28.08.2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.19.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.14.2019 z dnia 19.08.2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko- gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.18.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.17.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.16.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Szczegóły