Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące wydania decyzji DLI.3.6620.14.2017.ML.9 dotyczącej inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej SN 15 kV w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej SN 15 kV w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na kontynuacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania stołówki w budynku ODR na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Przysiek Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły