Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 21 maja 2018 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Decyzja dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Przysiek Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu z przyłączami w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego na części działki o nr ewid. 19/11 w m. Górsk Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie gazociągu w miejscowości Stary Toruń Szczegóły