Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.05.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu z przyłączami w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego na części działki o nr ewid. 19/11 w m. Górsk Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie gazociągu w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej NN w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegająca na budowie sieci energetycznej – linii kablowej SN 15 kV w miejscowości Górsk Szczegóły