Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.06.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 303 położonej w miejscowości Siemoń – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 303 położonej w miejscowości Siemoń – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 21 maja 2018 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Decyzja dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Przysiek Szczegóły