Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.07.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w miejscowościach Pędzewo, Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Gutowo Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej NN w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na dz. o nr ewid. 416/12 w m. Górsk Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągów z przyłączami w m. Rozgarty i Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły