Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.21.2018 z dnia 30 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.20.2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.19.2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.14.2018 z dnia 24.07.2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka znak WRP.6733.14.2018 z dnia 18.07.2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.13.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 269 i 268/4 położonych w miejscowości Pędzewo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej i zachodniej części miejscowości Toporzysko oraz w zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 269 i 268/4 położonych w miejscowości Pędzewo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej i zachodniej części miejscowości Toporzysko oraz w zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części). Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.10.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Szczegóły